Övervakningsplan

Elnätsbolag ska ha en övervakningsplan som ska beskriva hur man säkerställer att inte någon enskild aktör på den konkurrensutsatta delen av elmarknaden gynnas samt hur denna säkerhet ska förbättras. Planen ska även ta upp de anställdas skyldigheter i detta avseende.

Den årliga rapporten ska redovisa de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen. Rapportens utformning bör följa den av myndigheten publicerade mallen. Rapporten ska offentliggöras senast den 15 mars respektive år och hållas tillgänglig.  

 

 Övervakningsplan för elnätet, 2023

Brittedals Elnät ekonomiska förening - Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Avdelning: Övervakningsplan, 2024-03-05

 

 

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser