Inga kända avbrott

Brittedal - ditt lokala elnätsföretag

har elnät i delar av Hässleholms-, Osby-, Östra Göinge och Kristianstads kommun.

Teckna nätavtal

Brittedals Energi - ditt lokala energiföretag

erbjuder ett enkelt sätt att köpa el om du är ansluten på Brittedals elnät.

Teckna elavtal

Brittedal - Det medlemsägda nätet

Brittedal är en ekonomisk förening och ägs av dess medlemmar. För att bli medlem måste du äga en fastighet och ha denna ansluten till Brittedals elnät. Det finns ungefär 1 730 medlemmar.

Medlemskap

Vår energi ger dig kraft

 

Stöd till elanvändare, högkostnadsskydd

För mer information i ämnet så hänvisar vi till den information som finns på följande webbplatser 

Svenska Kraftnät, Försäkringskassan och Regeringskansliet

Klicka på länkarna ovan för att ta del av informationen.

 

OBS!

Kontrollera din faktureringsadress, dvs den adress som finns angiven på den senaste fakturan.

Om adressen inte stämmer, så meddela oss rätt adress omgående via mail till  kundservice@brittedal.se

 

E-post: kundservice@brittedal.se

Fotograf: Conny Runeke, Hästveda

Kundservice: 0451-306 21

Extranät

Felanmälan: 0451-309 21

Cookies

Adress: Östra Järnvägsgatan 15

   282 75 Hästveda