Inga kända avbrott

Brittedal - ditt lokala elnätsföretag

har elnät i delar av Hässleholms-, Osby-, Östra Göinge och Kristianstads kommun.

Teckna nätavtal

Brittedals Energi - ditt lokala energiföretag

erbjuder ett enkelt sätt att köpa el om du är ansluten på Brittedals elnät.

Teckna elavtal

Brittedal - Det medlemsägda nätet

Brittedal är en ekonomisk förening och ägs av dess medlemmar. För att bli medlem måste du äga en fastighet och ha denna ansluten till Brittedals elnät. Det finns ungefär 1 730 medlemmar.

Medlemskap

Vår energi ger dig kraft

 

Information till dig som idag har Göta Energi som handelsleverantör

Göta Energi och Fortum Markets AB går fr.o.m. 2023-12-01 ihop under ett gemensamt varumärke, Fortum.


Brittedal har som skyldighet att informera er om detta och vi har därför sänt ut brev till dig som kund att ett leverantörsbyte kommer ske. 
Har du fler frågor gällande detta ber vi dig kontaka din handelsleverantör för mer information.

E-post: kundservice@brittedal.se

Fotograf: Conny Runeke, Hästveda

Kundservice: 0451-306 21

Extranät

Felanmälan: 0451-309 21

Cookies

Adress: Östra Järnvägsgatan 15

   282 75 Hästveda