Brittedals Elnät Ekonomisk förening

Den ekonomiska föreningen har ett elnät som sträcker sig över ett stort geografiskt område och det är på många ställen långt mellan kunderna. Nätet är 1 044 km långt med 300 transformator-stationer samt ungefär 1 100  kabelskåp. Totalt finns det 4 628 anslutningspunkter/kunder. Elnätets totala längd dividerat med antal kunder ger i genomsnitt 226 meter på varje uttagspunkt, vilket kan jämföras med en stad där det är cirka 40 meter ledning per anslutningspunkt/kund.

För att säkerställa elleveranserna till Brittedals kunder så måste anläggningarna underhållas och förnyas kontinuerligt samt uppdateras efter utökade och nya krav som kommer från både kunder och myndigheter.

Inom Brittedals elnät finns ledningar på 20 000 Volt och ner till 230/400 Volt som är den spänning som kommer in till kundens anläggning. Spänningen i ett vanligt vägguttag är 230 Volt och elspisen är kopplad till 400 Volt.

I nätavgiften som betalas till Brittedals Elnät Ekonomisk förening ingår inte bara kostnaderna för Brittedals lokalnät utan även kostnaderna för regionnätet som ägs av E.ON samt kostnader för stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät. Stamnätet är de stora ledningarna på 400 000 Volt som går över hela landet och kopplar ihop stora kraftverk som producerar el. Ungefär 45 % av den nätkostnad som betalas till Brittedal för elnätet går vidare till E.ON och Svenska Kraftnät.

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser

Skillnad mellan elnät och elhandel

För att du ska få el levererat hem till dig betalar du för två olika saker. Dels för den faktiska elen du förbrukar, dels för transporten genom elnätet som gör att elen kommer fram till ditt hus.

Det är för denna transport genom elnätet som du betalar till nätägaren. Det är både för det lokala elnätet nära dig samt överliggande regionnät och stamnät som betalas genom nätavgiften.

Vem som skall vara just din elleverantör väljer du själv men den som är nätägare avgörs av var du bor och vill ta ut elen. Varje nätägare har ett eget område som är definierat av Energimarknadsinspektionen och har där monopol på nätverksamheten.