Ångerrätt

När du ingår ett elavtal med oss på distans (telefon, internet eller brev) gäller distansavtalslagen. I denna lag regleras ångerrätt för konsumenter. Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ett elavtal inom den så kallade ångerfristen (14 dagar).

Ångerfristen börjar enligt Distansavtalslagen (2 kap, 12§, tredje stycket) löpa den dag då avtalet ingås.

 

Hur Ångrar jag ett elavtal?

För att ångra ett avtal kontaktar du oss och meddelar att du vill ångra det. Det finns inget krav på hur du ska meddela oss men ett skriftligt meddelande är att föredra om det skulle uppstå en tvist. Skriftligt meddelande ska skickas till Brittedals Energi, Östra Järnvägsgatan 15 28275 Hästveda. Ett standardformulär finns att hämta på Konsumentverket, klicka på länken nedan.

Konsumentverkets ångerblankett

 

Vad händer om jag ångrar mig?

Om du ångrar dig inom ångerfristen bortfaller båda parternas skyldighet att ingå eller fullgöra avtalet. Det avtalade bytet av elleverantör ska därför inte genomföras och du har ingen betalningsskyldighet till den nya elleverantören.

Om du utövar din ångerrätt efter att leveransen påbörjats ska konsumenten ersätta näringsidkaren med en proportionell andel av det avtalade priset för den energi som har förbrukats under ångerfristen. Det gäller om konsumenten uttryckligen begärt att leverans skulle påbörjas under ångerfristen.

 

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser