Elområden

2011 delades Sverige in i fyra olika elområden. Detta gjorde man eftersom den största delen el som svenskarna konsumerar är vattenkraft som producerats i de norra delarna av landet. Trots att det är där som elen produceras är användningen av el förhållandevis liten i norra Sverige. I de södra delarna av Sverige används däremot mycket el, men här är produktionen väldigt liten.

Detta gör att elen måste överföras långa sträckor från stället den producerades till platsen där den sedan ska användas, vilket skapar en obalans i systemet.

Elens väg från norr till söder

Elen överförs via stamnätet som sträcker sig över hela landet. Men på vissa ställen i nätet finns begränsningar i överföringskapaciteten vilken kallas för flaskhalsar. Begränsningarna beror på att elanvändningen i södra Sverige har ökat mycket på kort tid och produktionen har inte hängt med i samma takt. Vid dessa flaskhalsar har Svenska Kraftnät valt att dra gränserna för elområdena. Genom att dela in Sverige i elområden vill man skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el och verka för att det ska byggas fler kraftverk där behovet av el är som störst.

Hur påverkar elområdena dig som kund?

Vilket elområde du bor i kommer att påverka vilket pris du betalar för din el. Skillnaderna är som störst i elområde 4 (elområde Malmö). Under vissa perioder är priserna här högre än i de andra elområdena eftersom det finns många elanvändare medan den egna produktionen är liten. 

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser