Avtalsvillkor Brittedals elnät ekonomiska förening, Konsument

Här finns de villkor som rör ditt elnätsabonnemang. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Svensk Energi. 

Uppsägningstid för elnätsavtal

Enligt de allmänna avtalsvillkoren ska du säga upp ditt nätavtal senast 1 månad före utflyttningen om inte annat avtalats. Om vi inte får veta att du flyttat så fortsätter avtalet som tidigare med fortsatt skyldighet för dig att betala. 

 

 Allmänna avtalsvillkor elnät

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el (nät) till privatpersoner. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket (Nät 2012 K). Reviderad version.

Avdelning: Avtalsvillkor

2018-10-10


 

Avtalsvillkor Brittedals elnät ekonomiska förening, Näringsidkare

Här finns de villkor som rör ditt företags elnätsabonnemang. Elbranschens allmänna avtalsvillkor är framtagna i samarbete mellan Konsumentverket och Svensk Energi


Allmänna avtalsvillkor elnät

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för försäljning och distribution av el (nät) till näringsidkare/företag. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (Nät 2012 N). Reviderad version.

Avdelning: Avtalsvillkor

2018-04-24


Allmänna avtalsvillkor för högspänningsanläggningar

Elbranschens allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi (Nät 2012 H). Reviderad version.

Avdelning: Avtalsvillkor

2018-04-24

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser