Elnätspriser

Det är Brittedals Elnät ekonomisk förening som driver elnätet och överföringen av detta. Brittedals elnät består av två nätområden, nätområde BDL och KVI.

 

Säkringstariff  fr o m 2019-02-01

Mätarsäkring
Ampere (A)
Exkl. moms Inkl. moms
(25 %)
Lägenhet* 211,00 kr/månad 264,00 kr/månad
16 A 464,00 kr/månad 580,00 kr/månad
20 A 648,00 kr/månad 810,00 kr/månad
25 A 843,00 kr/månad 1 054,00 kr/månad
35 A 1 262,00 kr/månad 1 578,00 kr/månad
50 A 1 866,00 kr/månad 2 333,00 kr/månad
63 A 2 302,00 kr/månad 2 878,00 kr/månad

*Lägenhetstariff kan tillämpas om det finns ett separat abonnemang för fastighetens allmänna behov och antalet lägenheter är minst tre stycken och central uppvärmning. Lägenhetstariff kan inte tillämpas om lägenheterna har individuell uppvärmning.

Rörlig överföringsavgift
Exkl. moms Inkl. moms
6,0 öre/kWh 7,5 öre/kWh

 

 

Energiskatt fr o m 2021-01-01
Exkl. moms Inkl. moms
35,60 öre/kWh 44,50 öre/kWh

 

 

Myndighetsavgifter
  Exkl. moms Inkl. moms
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år 49,00 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år 5,44 kr/år
Elsäkerhetsavgift 10,25 kr/år 12,75 kr/år

De statliga myndighetsavgifterna ingår i den fasta avgiften. 

 

Effekttariff lågspänning

Tariff gällande från och med 2019-01-01.

Leveransspänning 0,4 kV
Fast avgift 700 kr/månad
Effekttariff 108,00 kr/kW, månad
Elöverföring 6,00 öre/kWh

Avgift för uttag av reaktiv effekt

För uttag av reaktiv effekt utöver den enligt tillämpningsbestämmelserna tillåtna nivån
debiteras en särskild avgift. Avgiften är 30 kr/kVAr, månad. Gäller november - mars.
 

Myndighetsavgifter
Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år
Elsäkerhetsavgift 10,25 kr/år

De statliga myndighetsavgifterna ingår i nätavgifterna.

Samtliga avgifter exkl. moms. 

 

Effekttariff högspänning

Tariff gällande från och med 2019-01-01.

Leveransspänning 20 kV - 10 kV
Fast avgift 2 100 kr/månad
Effekttariff 92,00 kr/kW, månad
Elöverföring 4,30 öre/kWh

 

Leveransspänning skena 20 kV
Fast avgift 2 100 kr/månad
Effekttariff 84,00 kr/kW, månad
Elöverföring 4,10 öre/kWh

Avgift för uttag av reaktiv effekt

För uttag av reaktiv effekt utöver den enligt tillämpningsbestämmelserna tillåtna nivån
debiteras en särskild avgift. Avgiften är 25 kr/kVAr, månad. Gäller november - mars.
 

Myndighetsavgifter
Elberedskapsavgift 2 129 kr/år
Nätövervakningsavgift 870 kr/år
Elsäkerhetsavgift 820 kr/år

De statliga myndighetsavgifterna ingår inte i nätavgifterna.

Samtliga avgifter exkl. moms. 

 

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser