Bevakning/röjning

Vi jobbar för att våra kunder ska få så driftsäker el som möjligt. I vårt nätområde är en stor del av ledningarna luftledningar. 

Till dig som markägare 

Var observant på ledningarna, lutande träd i dess närhet, skadade ledningsstolpar, stag eller dylikt. 

Du känner bäst till marken och vet var man kan förvänta sig vindfällor vid hårt väder. Dessa uppgifter är till stor nytta för oss och tas tacksamt emot. Vid röjning och gallring är det viktigt att gå ända fram till skogsgatans kant och att inte lämna unga smala björkar i närheten av ledningsgatan. Undvik att spara frötallar i ledningens närhet.

Bevakning

Vi hjälper gärna till och bevakar vid avverkning av träd som står nära en kraftledning. Hör av dig till oss innan du fäller trädet. Bevakningen är kostnadsfri. 

Röjning

Var 6 år utför vi underhållsröjning av ledningsgatorna. Detta görs för är att se till att ingen vegetation, genom tillväxt eller väderpåverkan, kommer i kontakt med de strömförande linorna. Träd och buskar som når kraftledningarna kan bli strömförande. Om detta inträffar utlöses våra säkringar med strömavbrott som följd. Med väl röjda ledningsgator minskar såväl antalet driftstörningar som avbrottstidens längd. 

OBS!

En skadad elkabel/ledning kan vara livsfarlig! Rör den ej! Gå ej nära!

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser