Driftsäkerhet i Brittedals elnät ek.för

I den ekonomiska föreningens Elnät  är ledningslängden 235 meter per kund. 

I nedan information om leveranssäkerheten i elnätet redovisas både aviserade och oaviserade avbrott.

Aviserade avbrott är sådant som måste göras för att vi ska kunna arbeta på elanläggningarna med underhåll.

Oaviserade avbrott är det som inträffar när det uppstår fel på anläggningarna. Det kan vara allt från tekniska fel till fel orsakade av väder och vind. I de oaviserade avbrotten finns inte bara fel på Brittedals egna elanläggningar utan också avbrott som orsakas av överliggande nät i form av regionnät som ägs av EON och stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät

 

Avbrott orsakade av eget nät 2023
  SAIDI (Min) SAIFI (Antal) MAIFI (Antal)
Oaviserade långa avbrott >3 min och  <12 tim 77,961196 0,557988  
Oaviserade långa avbrott >=12 tim och <=24 tim 12,575547 0,014957  
Oaviserade långa avbrott >24 tim 0,000000 0,000000  
Aviserade avbrott 11,355083 0,092781  
Oaviserade korta avbrott >100 ms och <=3 min     0,400823

 

 

Avbrott orsakade av överliggande nät eller inmatningspunkt 2023
  SAIDI (Min) SAIFI (Antal) MAIFI (Antal)
Oaviserade långa avbrott >3 min och <12 tim 20,402774 1,037069  
Oaviserade långa avbrott >=12 tim och <=24 tim 0,000000 0,000000  
Oavisrade långa avbrott >24 tim 0,000000 0,000000  
Aviserade avbrott 0,000000 0,000000  
Oaviserade korta avbrott >100 ms och <=3 min     0,000000

 

 

 

SAIDI Genomsnittlig avbrottstid för årets alla långa avbrott per kund och år
SAIFI Genomsnittligt antal långa avbrott per kund och år
MAIFI Genomsnittligt antal korta avbrottshändelser per kund och år

 

 

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser