Integritetspolicy / Cookies

I denna policy beskrivs hur dina personuppgifter behandlas när du använder våra produkter och tjänster. Syftet med policyn är att ge dig inblick i hur och vilka personuppgifter som samlas in när du använder vår hemsida och vad vi gör med dem. 

Parter

Systemet är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter i och ansvarar för att webbplatsen kan nyttjas på ett tryggt och säkert sätt. 

Vilka uppgifter behandlar vi?

En detaljerad lista över de personuppgifter som behandlas, vid vilka tillfällen de behandlas samt vilken laglig grund behandlingen sker på finns beskrivet i Bilaga 1 - Kategorier av personuppgifter. 

Varför behandlas dessa uppgifter?

Vil behandlar uppgifterna för att tillse att systemet fullgör de åtaganden bolaget har gentemot dig enligt avtal, samt för att säkerställa att vi uppfyller de krav och förväntningar du som kund och användare har av webbplatsen. Databehandlingen krävs även för att kunna identifiera dig, registrera statistik, administrera data samt för marknadsföring. 

Vem/vilka delar vi uppgifterna med?

För att webbplatsen ska fungera optimalt använder vi oss av underleverantörer såväl inom som utanför EU/EES. En aktuell och fullständig förteckning över våra underbiträden finns som bilaga till denna integritetspolicy.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns en kundrelation eller så länge som krävs för att fullgöra åtaganden enligt avtal samt denna policy. Dina personuppgifter anonymiseras alternativt raderas vid avtalets upphörande (såvida inte lagen kräver annat). 

Dina rättigheter

Som registrerad användare har du rätt att:

  • Begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig
  • Korrigera felaktig eller ofullständig information
  • Begränsa behandling av personuppgifter till dess att de blivit ändrade
  • Portera personuppgifter
  • Bli glömd (radering kan dock ej ske om avtalet inte längre går att fullgöra, eller om lag säger annat)
  • Återkalla samtycke, lämna klagomål till Datainspektionen samt neka rätten till direktmarknadsföring

Bilaga 1 

Kategorier av personuppgifter för webbplatsanvändare

Sammanhang och ändamål Kategori Personuppgifter Laglig grund
Kontakt via kontaktformulär Kontaktuppgifter Namn, e-post Fullgöra avtal
  Identifikation IP-nummer Fullgöra avtal
Kontakt med support via e-post Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
  Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
  Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal
Kontakt med support via telefon Kontaktuppgifter Namn, e-post, telefonnummer Fullgöra avtal
  Företagsuppgifter Företagsnamn, organisationsnummer Fullgöra avtal
  Ärendeuppgifter Uppgifter i fritext Fullgöra avtal

 

Bilaga 2 

Underbiträden för behandling av personuppgifter

Leverantör Behandling Plats
Sendgrid INC Mailhantering och lagring USA
Amazon Lagring av media Irland

Griffel

Serverhosting, mailhantering Sverige
Cloudnet Serverhosting Sverige

 

Nödvändiga Cookies

_wm_

  • WM3 cookies genereras av WM3 för att kunna säkra driften och säkerheten på webbplatsen.

_hld_ -baserade cookies

  • HLD cookies används av HL Design & Media på webbplatser som har ett behov av att använda kakor för att kunna fungera och/eller funktionellt anpassas för besökare. Dessa cookies skickar inte några uppgifter om användaren till externa källor eller tredjepart.

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser