/ Artikelarkiv / Så beräknas det rörliga elpriset
 

Så beräknas det rörliga elpriset

Rörligt elpris består av månadsmedelpriset från elbörsen Nordpool, volymkostnad, anskaffningskostnader, ursprungsgarantier, elcertifikat, ordinarie försäljningspåslag och moms. Månadsavgift för elhandel tillkommer. Elnätsavgift, energiskatt och moms faktureras av din elnätsägare.

Så räknar vi fram det rörliga elpriset varje månad

Som elhandlare måste vi köpa in lika mycket el varje timme som våra kunder använder, till det pris som råder på elmarknaden vid varje enskild timme.

Priserna som presenteras på elbörsen Nord Pools webbplats är helt ”rakt” medelvärde. Man har helt enkelt tagit summan av alla timpriser och dividerat med antalet timmar i månaden.

De allra flesta kunder använder dock inte exakt lika mycket el under varje timme under en månad. De flesta använder mer el på morgonen och kvällen och mindre på natten. Mer elanvändning behöver täckas av mer och oftast dyrare elproduktion. När man tar hänsyn till detta tillkommer en volymkostnad. I normalfallet kommer därför ditt elpris att vara högre än det raka medelvärdet eftersom de flesta använder mindre el på billiga timmar och mer el på dyra timmar.

Utöver inköpspriset för din el ingår också en del kostnader som vi som elhandlare har för att kunna köpa el på elbörsen och till myndigheter som Svenska Kraftnät. Detta kallas anskaffningskostnader och de skiljer sig lite åt mellan månaderna bland annat beroende på växelkursen mellan euro och svenska kronor.

Dessutom tillkommer kostnaden för att köpa in ursprungsgarantier från fossilfri elproduktion och kostnaden för att köpa in elcertifikat. Dessa avgifter varierar från månad till månad beroende på prisutveckling på ursprungsgarantier och elcertifikat.

Allt detta tillsammans bildar det pris du ser på din elhandelsfaktura. Till detta pris tillkommer sedan ditt överenskomna försäljningspåslag som uppgår till ett fåtal öre. På hela beloppet tillkommer moms.

Observera att om du inte har ett timprisavtal betalar du som om du förbrukat enligt kundkollektivets samlade förbrukningsprofil för din elhandlare. Har du möjlighet att flytta delar av din elförbrukning till timmar då priset vanligen är lägre kan vårt elavtal Tim-Aktiv vara intressant för dig. 

 

Logga in på https://minasidor.brittedal.se/ för att se din förbrukning. 

 

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser