Inga kända avbrott

Brittedal - ditt lokala elnätsföretag

har elnät i delar av Hässleholms-, Osby-, Östra Göinge och Kristianstads kommun.

Teckna nätavtal

Brittedals Energi - ditt lokala energiföretag

erbjuder ett enkelt sätt att köpa el om du är ansluten på Brittedals elnät.

Teckna elavtal

Brittedal - Det medlemsägda nätet

Brittedal är en ekonomisk förening och ägs av dess medlemmar. För att bli medlem måste du äga en fastighet och ha denna ansluten till Brittedals elnät. Det finns ungefär 1 730 medlemmar.

Medlemskap

Är du vår nästa distributionselektriker/linjemontör?

Till elnätet med spänningsnivån 0,4 - 24 kV sökes montör för arbeten på både luft- och markledningsnätet.

Ansökan ska vara Brittedal tillhanda senast 3 juni 2019.

 

Läs mer om tjänsten

E-post: kundservice@brittedal.se

Fotograf: Conny Runeke, Hästveda

Kundservice: 0451-306 21

Felanmälan: 0451-309 21

Adress: Östra Järnvägsgatan 15

   282 75 Hästveda