Elnätspriser

Det är Brittedals Elnät ekonomisk förening som driver elnätet och överföringen av detta. Brittedals elnät består av två nätområden, nätområde BDL och KVI.

 

Säkringstariff  (fr. o.m. 2018-02-01)
Mätarsäkring
Ampere (A)
Exkl. moms Inkl. moms
(25 %)
Lägenhet* 197,00 kr/månad 246,25 kr/månad
16 A 434,00 kr/månad 542,50 kr/månad
20 A 606,00 kr/månad 757,50 kr/månad
25 A 788,00 kr/månad 985,00 kr/månad
35 A 1 180,00 kr/månad 1 475,00 kr/månad
50 A 1 744,00 kr/månad 2 180,00 kr/månad
63 A 2 152,00 kr/månad 2 690,00 kr/månad

*Lägenhetstariff kan tillämpas om det finns ett separat abonnemang för fastighetens allmänna behov och antalet lägenheter är minst tre stycken och central uppvärmning. Lägenhetstariff kan inte tillämpas om lägenheterna har individuell uppvärmning.

Rörlig överföringsavgift
Exkl. moms Inkl. moms
6,0 öre/kWh 7,5 öre/kWh

 

Energiskatt
Exkl. moms Inkl. moms
33,10 öre/kWh 41,38 öre/kWh

Skattskyldigheten för energiskatten på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. De statliga myndighetsavgifterna ingår i den fasta avgiften. 

 

Myndighetsavgifter
  Exkl. moms Inkl. moms
Elberedskapsavgift 45 kr/år 56,25 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år 3,75 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år 11,88 kr/år

 

Effekttariff lågspänning

Tariff gällande från och med 2018-01-01. Nya effekttariffer gäller från och med 2019-01-01.

Leveransspänning 0,4 kV
Fast avgift 700 kr/månad
Effekttariff 97,00 kr/kW, månad
Elöverföring 6,00 öre/kWh

Avgift för uttag av reaktiv effekt

För uttag av reaktiv effekt utöver den enligt tillämpningsbestämmelserna tillåtna nivån
debiteras en särskild avgift. Avgiften är 30 kr/kVAr, månad. Gäller november - mars.

Samtliga avgifter exkl. moms. 

De statliga myndighetsavgifterna ingår i nätavgifterna.

Elberedskapsavgift 45 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år


Effekttariff högspänning

Tariff gällande från och med 2018-01-01. Nya effekttariffer gäller från och med 2019-01-01.

Leveransspänning 20 kV - 10 kV
Fast avgift 2 100 kr/månad
Effekttariff 83,00 kr/kW, månad
Elöverföring 4,30 öre/kWh

Tariff gällande från och med 2018-01-01. 

Leveransspänning skena 20 kV
Fast avgift 2 100 kr/månad
Effekttariff 75,00 kr/kW, månad
Elöverföring 4,10 öre/kWh

Avgift för uttag av reaktiv effekt

För uttag av reaktiv effekt utöver den enligt tillämpningsbestämmelserna tillåtna nivån
debiteras en särskild avgift. Avgiften är 25 kr/kVAr, månad. Gäller november - mars.

Samtliga avgifter exkl. moms. 

De statliga myndighetsavgifterna ingår i nätavgifterna.

Elberedskapsavgift 2 477 kr/år
Nätövervakningsavgift 600 kr/år
Elsäkerhetsavgift 750 kr/år

 

 

Kontakta Kundservice

Kundfrågor: 0451 - 306 21

Felanmälan: 0451 - 309 21

kundservice@brittedal.se

Vår energi ger Dig kraft

Kundtjänst
Se våra priser