Ursprungsmärkning

Ursprunget och miljöpåverkan för Brittedals Energis el under 2018

Diagram 1: Elens ursprung för kunder utan miljötillval
Diagram 2: Elens ursprung för kunder med miljötillval  
Diagram 3: Vår samlade elförsäljning

Förnybara energikällor är till exempel kraft från vatten, sol, vind och biobränslen. Fossila energikällor är till exempel kraft från kol, naturgas och olja. Observera att nedanstående diagram baseras på elmixen för 2018

CO2-utsläpp, g/kWh CO2-utsläpp, g/kWh CO2-utsläpp, g/kWh
250,8 0,00 244,0
Kärnavfall, g/kWh Kärnavfall, g/kWh Kärnavfall, g/kWh
0,001105 0,00 0,001075

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21
Felanmälan: 0451 - 309 21
Epost:kundservice@brittedal.se

Kundtjänst
Se våra priser