Föreningsårsstämma

Föreningsårsstämman hölls i hantverksgården i Hästveda den 14 maj 2018.

Stadgar kan laddas ner här:

 

Stadgar för Brittedals Elnät Ek.för.

2018-05-14

 

Kontakta Kundservice

Kundfrågor: 0451 - 306 21

Felanmälan: 0451 - 309 21

kundservice@brittedal.se

Vår energi ger Dig kraft

Kundtjänst
Se våra priser