Driftsäkerhet i Brittedals elnät ek.för

 I den ekonomiska föreningens Elnät  är ledningslängden 222 meter per kund. 

I nedanstående avbrottsstatistik så omfattas både aviserade avbrott, exempelvis sådant som måste göras för att kunna arbeta på elanläggningarna med underhåll, och oaviserade avbrott, som inträffar då det uppstår ett fel på anläggningarna. Det kan vara allt från tekniska fel till fel orsakade av väder och vind. I de oaviserade avbrotten finns inte bara fel på Brittedals egna elanläggningar utan också avbrott som orsakas av överliggande nät i form av regionnät som ägs av EON och stamnätet som ägs av Svenska Kraftnät.

SAIDI är genomsnittlig avbrottstid per kund i minuter.

SAIFI är genomsnittlig avbrottsfrekvens per kund.

CAIDI är genomsnittlig avbrottstid per kundavbrott.

 

 

 

 

 

Avbrottsstatistik 2016-2017

Brittedals Elnät ek.för
  2016 2017
SAIDI 131 89
SAIFI 0,7 0,9
CAIDI 191 94

 

 

 

 

 

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser