Manual till elmätare STAR

Nu har vi ett stor mätarbytesprojekt igång. Samtliga mätare i nätområdet ska bytas ut.

I länken finns en manual till den elmätare som sätts upp.

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21
Felanmälan: 0451 - 309 21
Epost:kundservice@brittedal.se

Kundtjänst
Se våra priser