Årsstämma 27 maj 2019

2019-03-21

Föreningens andelsägare kallas till årsstämma måndagen 27 maj. Stämman kommer att hållas i Hantverksgården, Hästveda med start kl 18,30. Amälan om deltagande ska göras senast den 20 maj till kundtjänst 0451-30621 eller kundservice@brittedal.se.

Ärende som av styrelsen hänskjutits till stämman. Revidering av stadgarna, 15§ Styrelsen.

Föreslagen ändring är att  meningen i stycket 15§ "Styrelseledamot frånträder sitt uppdrag vid ordinarie stämma som inträffar närmast efter uppnådda 70år" tas bort från stadgarna.

Ändring stadgar 2019-05-27 

Årsredovisning 2018

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21
Felanmälan: 0451 - 309 21
Epost:kundservice@brittedal.se

Kundtjänst
Se våra priser